Hướng dẫn

Giao diện Desktop

Hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice

Giao diện đăng nhập

Đăng nhập phần mềm hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice

Giao diện chính phần mềm hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice

Giao diện chính phần mềm Avsoft-Einvoice

Xem
Khai báo danh mục khách hàng

Nhập thông tin khách hàng trên form, nhấn cập nhật khách hàng
Sửa thông tin khách hàng: vào Sửa - tại dòng khách hàng cần sửa nhấn doublelick
Sửa lại thông tin khách hàng cần sửa và nhấn cập nhật lại.

Xem
Khai báo danh mục hàng hóa

Nhập thông tin hàng hóa trên form, nhấn cập nhật hàng hóa
Sửa thông tin hàng hóa: vào Sửa - tại dòng hàng hóa cần sửa nhấn doublelick
Sửa lại thông tin hàng hóa cần sửa và nhấn cập nhật lại.

Xem
Cập nhật danh mục khách hàng/hàng hóa từ Template excel

Từ danh mục khách hàng/hàng hóa
Chọn nút Cập nhật dữ liệu từ Template Excel, để import danh sách khách hàng/hàng hóa có sẵn mà không phải nhập lại từng khách hàng/hàng hóa

Xem
Giao diện nhập liệu phát hành hóa đơn điện tử

Với thiết kế trực quan như tờ hóa đơn GTGT khách hàng sẽ dễ dàng nhập liệu, điền, chọn thông tin từ form tìm kiếm khách hàng, hàng hóa khi xuất hóa đơn
Từ giao diện chính - Vào Tạo mới hóa đơn điện tử
Lick chuột vào Người mua hàng hoặc tên đơn vị, doublick để hiện Danh sách khách hàng đã khai báo, tìm kiếm khách hàng cần xuất hóa đơn

Xem