Hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice


Lợi ích

Hóa đơn điện tử tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn. Rút ngắn thời gian gửi nhận hóa đơn, Tra cứu MST online

Bảo mật

Nhiều cơ chế bảo mật,mã hóa, DLL, SSL https, DDDOS, ...

Hóa đơn điện tử Gửi nhận tra cứu dễ dàng

Nhiều phương thức gửi nhận: gửi hóa đơn cho khách hàng bằng email, tra cứu tải hóa đơn tại website

Hóa đơn điện tử Dễ dùng, tiện ích

Giao diện thân thiện, như đang trên tờ hóa đơn kế toán thường xuất hóa đơn, hỗ trợ in phiếu thu, phiếu xuất kèm theo, ký số phiếu và đính kèm theo email gửi hóa đơn

Hóa đơn điện tử Import danh mục khách hàng, hàng hóa từ Template

Hỗ trợ tải dữ liệu khách hàng, hàng hóa có sẵn mà không cần phải nhập lại từng khách hàng, mặt hàng theo Template

Hóa đơn điện tử Tích hợp phần mềm

Hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice thiết kế theo yêu cầu kết nối dữ diệu với phần mềm ERP, SAP, Kế toán, bán hàng, ...không can thiệp đến dữ liệu phần mềm

Hóa đơn điện tử Theo dõi công nợ

Hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice - Tính năng theo dõi tổng hợp, chi tiết công nợ khách hàng
- Thực hiện lệnh thu ngay thể hiện ngay số tiền thu tại số hoá đơn được doublelick chọn

Hóa đơn điện tử Hỗ trợ in phiếu thu -phiếu xuất

Hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice hỗ trợ in phiếu thu, phiếu xuất kèm theo
Ký số phiếu thu hoặc phiếu xuất dính kèm email gửi hóa đơn đối với những khách hàng cần phiếu thu, phiếu xuất kèm theo

Chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử Avsoft-ETncn

Avsoft chính thức ra mắt phần mềm phát hành chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử
đáp ứng theo Nghị định NĐ123/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020

Chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử

Bảng giá Hóa đơn điện tử

Bảng giá 1000 số hóa đơn: 1.500.000 Đ

Phần mềm không chịu thuế GTGT
Không giới hạn thời gian sử dụng

Bảng giá chi tiết hóa đơn điện tử Avsoft-Einvoice

Phần mềm không chịu thuế GTGT
Không giới hạn thời gian sử dụng

Xem
Bảng giá 5000 số hóa đơn: 2.700.000 Đ

Phần mềm không chịu thuế GTGT
Không giới hạn thời gian sử dụng